Newsroom

3 ບໍລິສັດການຢາ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕ້ານ covid-19

ໃນວັນທີ 8 ເມສານີ້, ກົມໃຫຍ່ພະລາທິການ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກກຸ່ມບໍລິສັດ ໃສສະອາດການຢາ, ບໍລິສັດ...
Read more